Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

– Thanh toán theo 02 đợt:

-Đợt 01: Đặt cọc 50% tổng giá trị đơn hàng ngay sau khi xác nhận đơn hàng.

-Đợt 02: Thanh toán số tiền còn lại ngay sau khi hoàn thiện lắp đặt và nghiệm thu đồ.

– Chuyển khoản hoặc tiền mặt. STK 19032909329019 nguyen thi thu trang techcombank chi nhánh Hà Tây