Thi công tủ bếp tại Nguyễn Sơn – Long Biên, Gia Đình Chị Nga

Thi công tủ bếp tại Nguyễn Sơn – Long Biên

Chủ đầu tư: Chị Nga

Chất liệu: Thùng nhựa, cánh Acrylic

Chiều dài : 4.3 mét

Thời gian hoàn thành: 12 ngày.

Một số hình ảnh quá trình thi công tủ bếp tại Nguyễn Sơn – Long Biên

Hiện trang bếp gia đình chi Nga khi qua khảo sát

Hiện trang bếp gia đình chi Nga khi qua khảo sát

Hình ảnh thi công tủ bếp tại Nguyễn Sơn - Long biên

Hình ảnh thi công tủ bếp tại Nguyễn Sơn – Long biên

Tủ bếp chất liệu thùng nhựa cánh Acrylic chống nước tuyệt đối

Tủ bếp chất liệu thùng nhựa cánh Acrylic chống nước tuyệt đối